Maturante!
Dobrouzdal jsi se na naše stránky, které obsahují mimo jiné i vypracované maturitní otázky naší bývalé třídy. Tyto stránky jsou věnovány především maturantům Masarykova klasického gymnázia v Říčanech, ve kterém jsme také složili zkoušku z dospělosti. Jednotlivá témata se v průběhu času příliš neměnila a nemění, takže ti ušetříme námahu. Otázky nejsou zpracovávány heslovitě!, ale obsahují souvislý text, uložený ve formátu *.RTF (nebo *.DOC). Všechna témata z předmětu nalezneš v samorozbalovacím archivu.
V případě čehokoliv kontaktujte e-mail Fantomaze.
PS: Pokud objevíš nějakou chybu, nesmysl či nepřesnost ve vypracované otázce, tak mi klidně vynadej. Já to poženu vejš!